Participatie Nieuwkomers in Oirschot

Zo’n tachtig volwassen vluchtelingen hebben zich met hun kinderen de afgelopen 2 jaar gevestigd in de gemeente Oirschot.
Vraagt U zich wel eens af : hoe zou het met ze gaan ?

Wel, de gemeente ondersteunt de Inburgering via gemeentelijke instanties ISD en WBO, vrijwilligers helpen hen met taal in het taalcafé en nieuwkomers maken contact o.a. via de Facebook groep Nieuwkomers Oirschot.
Maar in hoeverre voelen de Nieuwkomers zich al thuis in Oirschot, hebben ze al sociale contacten buiten eigen gezin en familie (2), doen ze mee met georganiseerde activiteiten (3), doen ze vrijwilligerswerk (4) en hebben ze gesponsord (5) of betaald werk (6) ?

pubchart

De bezetting van de treden van de zogenaamde participatieladder (1 – 6) is onlangs in kaart gebracht. Het eerste beeld is dat Nieuwkomers op weg zijn, maar er nog (lang) niet zijn. pubchart taal

Hetzelfde geldt voor hun taalontwikkeling en de mate waarin ze nog afhankelijk zijn van het wekelijks spreekuur van WBO Vluchtelingenwerk.

pubchart WBODe nieuwkomers hebben natuurlijk een forse achterstand in taal en kennis van de Nederlandse samenleving en, last but not least, de gevolgen van de ontworteling uit hun vertrouwde omgeving. Met respect voor hun omstandigheden is het zaak hen te helpen bij het bereiken van hun persoonlijke doelstelling en die van de Nederlandse overheid. Het doel van de overheid is inburgering binnen een periode van 3 jaar na statusverlening en – minder expliciet geformuleerd – dat nieuwkomers, net zo verdeeld zijn over de treden van de participatie ladder, als Nederlanders.  We zijn nu grofweg en gemiddeld, halverwege deze periode en alles wijst erop dat we het doel niet gaan halen. We moeten dus nu iets doen en niet wachten tot iedereen kan constateren dat het doel niet bereikt is.

Er zijn grote verschillen in snelheid waarmee  de participatieladder door nieuwkomers in een gemeente wordt beklommen, maar ook tussen de participatie snelheid van gemeenten onderling.  Het is primair de verantwoordelijkheid van de nieuwkomer om in te burgeren. De gemeente heeft er zelf echter ook groot belang bij dat dit snel gebeurt.

Drie voorbeelden van bovengemiddelde uitschieters : Tilburg,  Nijmegen en ABG (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) presenteerden hun resultaten op het onlangs gehouden congres van de VNG “Samen doen, van Vluchteling tot Inwoner“.
Deze gemeentebesturen hebben onlangs de regie in eigen hand genomen.
In Tilburg heeft men de inburgering met succes als een projekt georganiseerd. De gemeente geeft onderhand internationaal (Noorwegen, Duitsland, Oostenrijk) lezingen over het succes van deze aanpak.
In ABG stelt men zich tot doel dat na 3 jaar iedereen ingeburgerd is (examengarantie !) en laat hiervoor ketenpartners (voor zorg, taal en werk) optimaal samenwerken en volgt de voortgang op de voet.
In Nijmegen een soortgelijke situatie waarbij gemeente, ROC, een commerciële arbeidsbemiddelaar en regionale bedrijven samenwerken in het aanbieden van leer/werk trajecten met baangarantie. Inmiddels nemen al 140 nieuwkomers succesvol deel aan dit traject.

overheidsparticipatieladder

We kunnen in Oirschot leren van deze initiatieven door :

 1. de gemeente te vragen een aktieve(re) rol te spelen, niet louter faciliteren / stimuleren, maar regie nemen voor het bereiken van een ambitieus doel (SMART), te beginnen met het formuleren van dit doel !
 2. het werven en organiseren van ketenpartners in het begeleiden naar betaald werk
 3. het monitoren van de participatievoortgang en zo nodig corrigeren
 4. het werven van vrijwilligers die achterblijvende nieuwkomers willen coachen
 5. het motiveren van vrijwilligers om als taal- of praatmaatje Nederlands te oefenen

Ongewenste ontwikkelingen zijn te keren door tijdig bewustzijn en de wil om er iets aan te doen.  Aan beide hoeft het in Oirschot niet te ontbreken !

10 gedachtes over “Participatie Nieuwkomers in Oirschot

 1. Ik denk dat de punten die je hier aanhaalt al hele belangrijke punten zijn
  In gilze en rijen vind ik de wijze hoe zij met de participatie verklaring omgaan weggegooid geld
  Het gaat er mijn inziens niet om dat nieuwkomers de verklaring ondertekenen maar er ook echt iets mee doen
  In Rijen gaan nieuwkomers 6 x 3 uur naar ’n cursus met elke week een ander thema
  Thema’s die ze vaak ook al bespreken tijdens hun inburgeringstraject
  Wel zijn er in Rijen de laatste maanden veel nieuwe initiatieven opgestart om Nieuwkomers te begeleiden, maar dat betekend dus heel veel groepen die niet van elkaars bestaan af weten
  Ik kan alleen maar zeggen wat ik zie en waar ik me zorgen over maak
  Dat zijn vooral de oudere nieuwkomers en de alleenstaande
  Ouderen hebben vaak meer moeite met het leren van de taal en daardoor dus ook meer moeite om met andere bewoners in contact te komen
  Alleenstaande moeten vaak alleen ergens naar toe en gaan dus vaker niet dan wel
  Ik weet dat werk ed heel belangrijk is, maar nog belangrijker is de taal en het actief deelnemen aan de samenleving
  Mensen die geïsoleerd raken zullen nooit deel nemen aan de samenleving en daardoor ook echt geen werk vinden, of dat nu een betaalde baan is of vrijwilligerswerk
  Wat mij ook een goed idee lijkt is om nieuwkomers die al wel goed participeren te vragen naar hun mening
  Wat denken zij dat belangrijk is?
  Wat heeft hun gestimuleerd en wat kunnen wij doen om anderen te stimuleren?

  Geliked door 1 persoon

 2. We gaan er kennelijk (gemakshalve?) van uit dat iedere nieuwkomer met hetzelfde doel en dito capaciteiten/vaardigheden naar hier is gekomen. Volgens mij is dat niet zo. Bv: wil iedere nieuwkomer bewust/weloverwogen (en vooral gemotiveerd) een nieuw bestaan opbouwen in Nederland of wil hij/zij, zodra de omstandigheden veranderen, naar zijn/haar eigen land terug of misschien naar een ander land? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zal er een gedifferentieerde aanpak nodig zijn waarbij per persoon duidelijke doelstellingen geformuleerd en vastgelegd moeten worden. Vervolgens kan dan worden bekeken wat (en door wie) nodig is om die doelen binnen een bepaalde termijn te verwezenlijken. Wat de rol van de diverse belanghebbenden hierin is, zal verder uitgediept en vastgelegd moeten worden. Dat de regie in de handen van de gemeente is en blijft, is voor mij opportuun.
  Mbt de participatieverklaring krijg ik steeds meer het gevoel dat het (politiek) meer gaat om de resultaten (cijfers) dan om de mens achter de cijfers.
  Volgens mij voelen de gemeenten die druk ook en wordt nu van alles uit de kast gehaald om toch maar aan de wensen/eisen te kunnen voldoen. Ze zijn hierin nog duidelijk zoekende. De cultuur van de gemeenten is er een van veel (papieren) beleid, en weinig van praktische in vulling en borging. Kortom: ze moeten (letterlijk) veel meer de boer op. Dat vraagt om een cultuuromslag.
  Samengevat: het zal veel meer maatwerk moeten worden en we kunnen niet alles over 1 kam scheren, willen we succesvoller worden.

  Geliked door 1 persoon

 3. Jolanda,
  Dank voor je reaktie.
  Je kan gelijk hebben met “weggegooid geld” voor de Participatieverklaring.
  zie mijn blog : Participatie Verklaring : https://ruudmerks2016.wordpress.com/2017/05/27/de-participatie-verklaring/
  Ik geef je echter in overweging :
  1) Zijn we ons ten volle bewust van de verschillen in kernwaarden van nieuwkomers en nederlanders ? 2) Het stilstaan bij nederlandse kernwaarden kan toch gezien worden als inburgerings hulp ?
  Verder heb ik een oproep gedaan om het geld (1370 euro) niet uitsluitend te besteden aan het organiseren van kernwaarden cursussen zie : Participatieverklaringstraject https://ruudmerks2016.wordpress.com/2017/06/02/participatie-verklaringstraject/
  Ruud

  Like

 4. Jolanda
  Wat betreft : “nieuwkomers die al wel goed participeren vragen naar hun mening
  Wat denken zij dat belangrijk is?
  Wat heeft hun gestimuleerd en wat kunnen wij doen om anderen te stimuleren?

  Inderdaad een goed idee.
  Moeten we ze dan wel gaan vragen want via Facebook lukt dit waarschijnlijk niet
  Ruud

  Like

  1. Voor mij zou het dus een onderdeel van participatie moeten worden
   Niet alleen zelf participeren maar ook anderen helpen te participeren
   Ik ben natuurlijk vreselijk bevooroordeeld vanwege Rammah
   Als ik zie hoe hij andere nieuwkomers mee sleept om mee te doen
   En dan vooral ook diegene waarvan hij ziet dat ze moeite hebben om contacten te maken
   Of diegene die moeite hebben met de taal, zodat ze door de contacten de taal beter leren

   Like

 5. Onlangs (20-06-2017) is deze Raadsinformatiebrief verschenen :

  Raadsinformatiebrief Aanbesteding Sociaal Domein; van transitie naar transformatie.
  Op 13 juni 2017 heeft het college ingestemd met het aanbestedingsdocument Sociaal Domein. Hiermee is dus de stap gezet om te komen tot de organisatie en uitvoering van een integrale toegang Sociaal Domein Oirschot. Met deze brief brengen we u graag op de hoogte van het proces en het vervolg.

  Te downloaden :
  http://www.oirschot.nl/document.php?m=43&fileid=107359&f=e2ec4812330b38a2d0ffeea3144d832b&attachment=0&c=92455

  Ik vraag me in gemoede af of de nieuwkomers geholpen zullen zijn tijdens de aanloop naar en de implementatie van de aanbesteding toegang Sociaal Domein Oirschot”.

  Like

 6. Beste Ruud,

  Ik zou graag met u contact willen opnemen om de vraag die u hebt gesteld op facebook CDA Oirschot- de Beerzen te behandelen.

  Hartelijke groet,
  Lily Maaref (burgerraadslid CDA)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s