Toetsingsmachine IND

De IND toetst zorgvuldig of een Vluchteling voldoet aan de gronden voor het verlenen van asiel. Een overweging om zorgvuldigheid afhankelijk te maken van de behoefte van maatschappij en vluchteling.

De Asielzoekmachine nam gisteravond de Asielprocedure bij de kop.
Directeur Rob van Lint van de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst was te gast en sprak met trots over zijn organisatie van 4000 medewerkers, die in 2015 43000 verblijfsvergunningen aan asielzoekers verleende, met een doorlooptijd van 2 weken in 70% van de gevallen. Klanttevredenheidonderzoeken (asielzoekers worden als klanten gezien) geven hoge cijfers voor o.a. korrekt optreden van asielambtenaren.

Aanwezigen waaronder advocaten, asiel begeleidingsvrijwilligers en vluchtelingen zelf, schetsten later op de avond een minder positief beeld : te weinig oog voor conditie (stress) van de vluchteling tijdens “gehoren”, onbarmhartigheid voor niet perfect geheugen, onvoldoende getrouwheid van vastlegging uitspraken gedaan tijdens “het gehoor” met vervelende consequenties bijvoorbeeld bij bijvoorbeeld latere gezinshereniging  en last but not least de lange wachttijden als gevolg van IND ondercapaciteit of hoge instroom, het is maar hoe je het bekijkt. IND garandeert wachttijd van 15 maanden (evt 18) en gemiddeld duurt het nemen van een beslssing  7 maanden,  volgens een brief uitgereikt aan Asielzoekers 

Ik trachtte me te verplaatsen in de IND ambtenaar. Hij/Zij wordt geacht geen mensen toe te laten die geen bescherming nodig hebben (FP), tevens geen mensen asiel te weigeren die in gevaar zouden komen door afwijzing (FN). De FP en FN staan voor False Positive en False Negative, zoals gebruikt in de toetsingstheorie. Ook al zijn de criteria volgens Robs zeggen duidelijk, de toetsing is en blijft lastig, vooral in het geval van bijvoorbeeld LGBT risico’s. Lees vooral  “Een kijkje in het hart van de asielprocedure” en / of verplaats je in de asielambtenaar in de Nader Gehoor simulatie.

De Asielzoekmachine organisatie stelde ons discussiegroepje de vraag :
“Hoe waarborg je een zorgvuldige procedure als er een hoge instroom is”.

Een eerste antwoord : “door tijdig voldoende ambtenaren aan te stellen en op te leiden” werd al snel aangevuld met de praktische beperking : met “gelijkblijvend personeel”. Het antwoord werd daarmee : “NIET”.

Als zou worden gekozen als uitgangpunten van humaan en uitvoerbaar asielbeleid  :
1. doorlooptijden korter dan 2 weken in 70% en 2 maanden in 100% van de gevallen,
2. verwaarloosbaar aantal FN’s,
3. met behoud van de omvang van de IND
dan heeft dat onlosmakelijk consequenties voor het percentage FP’s.
Een consequentie van humaan asielbeleid is dus dat het “teveel” asielzoekers opneemt bij hoge instroom. Zou de IND inschattingen hebben van het percentage FP’s behorend bij kortere maximale doorlooptijden ?  Ik schat in dat het een procentenkwestie is en het zou dan goed zijn dit aan de politiek voor te leggen.

Zorgvuldigheid heeft meerdere facetten : zorgvuldig naar de asielzoeker (verwaarloosbaar % FN, aanvaardbare doorlooptijden) maar ook naar de maatschappij : aanvaardbaar % FP en binnen die groep een verwaarloosbaar % mensen met slechte bedoelingen (waaronder terroristen)

Het is moeilijk bedoelingen van mensen te testen, makkelijker is het verleden te onderzoeken. In 2015 werden door de IND 170 mensen nader onderzocht, waarvan 30 mensen verdacht van oorglogsmisdaden (waarvan 20 niet uitzetbaar). Onduidelijk blijft voor mij in hoeverre deze 30 mensen recidivisten zouden zijn in de nieuwe nederlandse omgeving, ze komen tenslotte uit een oorlogsgebied.

En dan zijn er nog de Vluchtelingen die geen recht op bescherming hebben, maar die in de praktijk niet “uitzetbaar” zijn. Op de kick off bijeenkomst verklaarde mevrouw Rhodia Maas van de Dienst Terugkeer en Vertrek, dat haar grootste probleem is het uitzetten van uitgeprocedeerden naar weigerende landen.
Organisatorisch, tayloriaans scheiden van toetsing (IND) en uitzetting (DTenV) leidt m.i. tot een groep ontheemden, die om “aanzuigende werking” te vermijden, sober, lees inhumaan behandeld worden (Bed Bad Brood).
Het ware beter de toetsingscriteria van de IND mede te baseren op de mogelijkheid de asielzoeker terug te sturen. Met de rug naar mensen gaan staan, die niet aan de criteria voldoen, maar in feite niet uitgezet kunnen worden, zal uiteindelijk leiden tot hogere maatschappelijke kosten dan de kosten verbonden met hen op te nemen.

Dit onderwerp is lastiger dan ik aanvankelijk dacht.
Ik sta open voor elke geplaatste  constructieve reaktie (zie hieronder) !!

Ruud

2 gedachtes over “Toetsingsmachine IND

  1. In het asielzoekerscentrum (azc) in Echt is woensdag een man van Marokkaanse afkomst aangehouden op verdenking van opruiing en werven voor de gewapende strijd. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg bekend.

    Marokkaans. Ronselen.
    Klinkt als een FP ( False Positive ) van de soort met slechte bedoelingen. Wat onderneemt de IND nu om hiervan te leren (= herhaling te voorkomen) ?

    Ik heb het de IND directeur van Lint gevraagd :

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s