Werkt de democratie in Oirschot ?

Ja. We hebben een gemeenteraad die de wethouders richting en ruimte geeft en hen controleert op uitvoering binnen de gegeven ruimte.Nee. De gemeenteraad wordt niet, onvolledig of te laat geïnformeerd door de wethouders volgens een recent rapport van de rekenkamer commissie. In dit rapport wordt uitvoerig stilgestaan bij het functioneren van de gemeenteraad, wethouders en … Lees verder Werkt de democratie in Oirschot ?

Oirschot kijkt niet weg van 500 ontheemde kinderen in Griekenland

In ons dorp Oirschot woont alweer 4,5 jaar de 28-jarige Syrier Kutebah (foto rechts). Je kunt hem met goed fatsoen geen Nieuwkomer meer noemen. Hij vluchtte voor het oorlogsgeweld in Syrie. Onderhand heeft hij al 2 jaar een vaste baan als metaalbewerker bij Wilting. Hij heeft veel kontakt met andere Nieuwkomers, maar ook veel met … Lees verder Oirschot kijkt niet weg van 500 ontheemde kinderen in Griekenland

Verandering vraagt om een open blik voor wat komen gaat en durven achterlaten wat niet meer dient

We leven in een boeiende tijd, veel komt in beweging, vraagt daar ook om. Er is ook genoeg aanleiding om tegenstellingen te vergroten, zeker als veranderingen pijn doen. Dat doen ze snel, omdat verandering vraagt om een open blik voor wat komen gaat en durven achterlaten wat niet meer dient. Zo komen tienduizenden mensen op … Lees verder Verandering vraagt om een open blik voor wat komen gaat en durven achterlaten wat niet meer dient

Geen woningschaarste in Oirschot ?

Jonge woningzoekenden in de gemeente Oirschot hebben het moeilijk. Er zijn domweg niet genoeg goedkope starters huur- en koopwoningen beschikbaar in Oirschot. Dus wijken ze uit naar Eindhoven of verder. Het komt ook voor dat mensen van buiten Oirschot een sociale huurwoning in Oirschot krijgen. Een regionale stoelendans. In de laatste besluitvormende raadsvergadering van 25/11 … Lees verder Geen woningschaarste in Oirschot ?

Uitvoering Participatiewet 2019 in Oirschot door WSD

WSD wordt integraal onderdeel van de teams die de Participatiewet uitvoeren in Oirschot. Een informatieavond gaf inzicht in de voorbereidingen tot nog toe. De gegeven presentaties gaven mij niet het vertrouwen dat de kwaliteiten van WSD worden toegevoegd aan bestaande Best Known Methods. Samenwerken en Leren moet, maar experimenteren mag niet ten koste gaan van … Lees verder Uitvoering Participatiewet 2019 in Oirschot door WSD

Nieuwkomers in Oirschot scoren boven gemiddeld

Vraagt U zich wel eens af hoe het gaat met de nieuwkomers die in onze  gemeente Oirschot zijn komen wonen ? Wel, het gaat relatief goed met ze ! Velen van hen zijn van "uitkeringsgerechtigde" gepromoveerd tot "kostwinner" en hun integratie in Oirschot verloopt beter dan landelijk, dankzij een intensieve begeleiding door vrijwilligers, natuurlijk gecombineerd … Lees verder Nieuwkomers in Oirschot scoren boven gemiddeld

Participatie Nieuwkomers in Oirschot

Zo'n tachtig volwassen vluchtelingen hebben zich met hun kinderen de afgelopen 2 jaar gevestigd in de gemeente Oirschot. Vraagt U zich wel eens af : hoe zou het met ze gaan ? Wel, de gemeente ondersteunt de Inburgering via gemeentelijke instanties ISD en WBO, vrijwilligers helpen hen met taal in het taalcafé en nieuwkomers maken … Lees verder Participatie Nieuwkomers in Oirschot

Pragma : Praktijkvoorbeeld Uitvoering Participatieverklaringstraject

Nederlandse gemeenten krijgen van de centrale overheid in de periode 2016 - 2017, 1000 euro per nieuwkomer voor inburgering en 1370 euro per nieuwkomer voor de invulling van het participatieverklaringstraject. De centrale overheid laat gemeenten vrij in de besteding van dit geld en we zien dan ook een variatie aan doelstellingen en bijbehorende aanpak. In eerdere … Lees verder Pragma : Praktijkvoorbeeld Uitvoering Participatieverklaringstraject

Inburgering vraagt om een projectmatige aanpak door . . .

Overheid, Welzijnsinstantie (Vluchtelingenwerk), Coach en Inburgeraar Inburgering en Integratie van Nieuwkomers blijft sterk achter bij ambities. Een gemeenschappelijk besef bij overheid, media en de vele betrokkenen bij integratie. Inburgering moet beter, ter vermijding van hoge, jaarlijks terugkerende maatschappelijke kosten, en het kan beter, mits we ons organiseren. De verantwoordelijk minister Asscher heeft extra maatregelen afgesproken om Inburgering een … Lees verder Inburgering vraagt om een projectmatige aanpak door . . .